Wettelijke vermeldingen

(1) Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault-model van 03/01/2020 tot en met 03/02/2020.

(1b) Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault-model van 03/01/2020 tot en met 03/02/2020. Enkel geldig op een selectie stockwagens.

(2) Extra overnamepremie bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault-model met overname van uw huidige wagen. Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van 03/01/2020 tot en met 03/02/2020. Niet cumuleerbaar met enige andere overnamepremie.

(3) Uit respect voor het milieu verbindt Renault zich ertoe uw oude voertuig te recycleren bij aankoop van een nieuwe Renault. Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault-model van 02/01/2020 tot en met 03/02/2020. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Renault en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Renault moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig.